Köpvillkor

KÖPINFORMATION
Vid beställning träffas avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till den mailadress du registrerat hos oss. Beställda produkter förblir Mobilfynds egendom till dess att de till fullo är betalda. Din order kommer att skickas från vårt lager. Ändringar och tillägg i din order måste göras innan ordern har behandlats av oss. Om du upptäcker eventuella felaktigheter på din order är det därför viktigt att du omgående kontaktar vår kundservice för att om möjligt ändra din order. Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel. Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person. Åldersgränsen vid postorderköp är 18 år.

PRISER OCH BETALNINGSSÄTT
Produkter inköpta via distributörer, import och övriga företag visas i svenska kronor. Moms ingår med 25 %. Produkter både begagnade och nya som vi köpt av privatpersoner i Sverige visas i svenska kronor utan moms. Dessa produkter beskattas av Mobilfynd genom vinstmarginalbeskattning ( VMB ). VMB-beloppet visas inte på kunds slutnota, allt enligt Skatteverkets direktiv, och är heller inte avdragsgill för företagskunder. Eventuella avgifter för frakt och postförskott kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

Vi erbjuder följande betalningssätt:
1. BETALNING VIA KLARNA: Betalning via Klarnas betalningstjänst där du kan betala via faktura, konto, kort eller direktbetalning via din internetbank. Fullständiga villkor för de olika betalningsalternativen i Klarnas betalningstjänst framgår och godtas av dig vid köp av produkter i kassan på Mobilfynd.se. Klarnas allmänna villkor kan läsas här;

Paketet ligger kvar i 14 dagar hos postombud. För outlösta paket som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att fakturera dig en minimiavgift på 395 kr för att täcka våra kostnader. 

LEVERANS
Vi skickar våra leveranser med Posten och DHL. Leveranstiden är 2–4 dagar med förbehåll för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Vi erbjuder inte någon ersättning på grund av en leveransförsening. Nedanstående priser för frakt styrs av Posten och DHL:s prissättning för dessa tjänster varför vi förbehåller oss rätten att ändra dessa priser i villkoren.

Vi erbjuder följande fraktsätt: 
1. DHL Servicepoint: 59 kr oavsett storlek på beställningen. Leveranstid 2–5 vardagar. Paketet levereras till närmsta DHL-ombud. Mottagaren får avisering via mail eller SMS när paketet finns att hämta ut. Kund måste ha med giltigt ID vid uthämtning. 
2. Posten Mypack: 124 kr oavsett storlek på beställningen. Leveranstid 2–4 vardagar. Paketet levereras till närmsta postombud. Mottagaren får avisering via mail eller SMS när paketet finns att hämta ut. Kund måste ha med giltigt ID vid uthämtning. 

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för returfrakt, expeditionskostnad etc. Du kommer att bli debiterad med en minimiavgift på 395 kr vid outlösta paket. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den returneras till oss.

SKADA VID TRANSPORT OCH FEL I EXPEDIERING
Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället måste detta anmälas omgående till vår Kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi anmäla transportskadan till Posten eller DHL inom 1–3 dagar. För att vi ska kunna hantera ditt skadeärende ska du anmäla skadan inom denna tid. Vi kommer att ombesörja en ny leverans kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du påpekar detta vid mottagandet av paketet. För att reklamationen mot Posten eller DHL ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget och adresslappen som kom med den fraktskadade försändelsen. En beställning som är felaktigt expedierad behöver du anmäla snarast möjligt till vår kundservice. En ny korrekt leverans kommer då att ske till dig omgående utan extra kostnad.

FORCE MAJEURE
Vi är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar vårt fullgörande i sådan grad att det inte kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP/RETURER
Mobilfynd.se följer distanshandelslagen (SFS 2005:59) och Konsumentköplagen (SFS 1990:932). Våra köpevillkor är komplement till dessa bägge lagar. Vid köp av varor på Mobilfynd.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt (öppet köp) i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vid köp av begagnad produkt kan du använda telefonen under nämnda 14 dagar i den mån det behövs för att du ska kunna fastställa dess egenskaper eller funktion. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste dock telefonen vara i samma skick som då du mottog den, eventuell lagrad data måste raderas och mobilen ska återsändas på din egen bekostnad.

Vi använder oss av följande kategorier när vi bedömer skicket på våra produkter:
1. OKEJ SKICK: Begagnade produkter med synliga repor och andra skönhetsfel. Produkterna har bedömts fullgoda vid våra funktionstester.
2. GOTT SKICK: Begagnade produkter med färre antal synliga repor och skönhetsfel. Produkterna har bedömts fullgoda vid våra funktionstester.
3. TOPPSKICK: Begagnade produkter med enstaka repor eller skönhetsfel. Produkterna är fullt fungerande.
4. SOM NY: Begagnade produkter med utseende liknande nya produkter. Produkterna är fullt fungerande.
5. NY: Helt nya produkter.

Om du vill ångra ett köp som gjorts via Mobilfynd.se ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till vår kundtjänst. Du ska däri ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer (ex. 40000XXX), fakturanummer, användarnamn och namn på varan i meddelandet. Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad och som spårbar försändelse. Du ansvarar för att produkten inte kommer bort i transporten. Klicka här för att komma till Mobilfynds kundportal för returer och skapa en fraktsedel.

Skicka under inga omständigheter DHL Servicepoint eller PostNord Mypack eller något annat sätt som kräver upphämtning på en annan plats, vi kommer inte hämta paket på annat utlämningsställe utan paketet går i retur till kunden på kundens bekostnad.

När du ångrar ditt köp betalas det belopp som du betalat för varan tillbaka till dig, inklusive leveranskostnad (kostnad för det leveranssätt som du valt vid köpet). Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den standardleverans som vi erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vi betalar tillbaka beloppet du har betalat inom 14 dagar från och med det datum ditt meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Vi får dock vänta med återbetalningen tills att vi har tagit emot varan eller att du har visat att varan har sänts tillbaka. Vi kommer att genomföra återbetalningen via det betalningsalternativ som du valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Beställning som skett via Klarna som betalningsmetod kommer att återbetalas via Klarna.

REKLAMATIONER OCH GARANTI
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Mobilfynd.se ger ett (1) års garanti på alla varor vid fabrikationsfel, dvs. fel som fanns i produkten vid leverans. Garantin gäller inte vid skada orsakad av användaren. Har varan skadats på grund av ditt handhavande eller om den blivit fuktskadad eller om den inte är behäftad med något fabrikationsfel repareras den inte och du debiteras 495 kr i undersökningsavgift samt kostnad för returfrakt. Vid fel i produkt ska du alltid göra en reklamation till oss först enligt nedan innan du vidtar egna åtgärder. Observera att vi inte ansvarar eller betalar ersättning för reparation av produkt som görs av dig på egen hand hos tredje part. Om du har upptäckt ett fel i din produkt ska du göra en reklamation till vår kundtjänst inom rimlig tid. Du ska däri ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer (ex. 40000XXX), fakturanummer, användarnamn, namn på varan i meddelandet samt vad du menar är felaktigt med produkten. Om en trasig vara omfattas av ovan angiven garanti och inte kan repareras har du rätt till en ersättningstelefon av samma eller likvärdig modell (Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som avses med likvärdig modell) inom 30 dagar. Giltigt kvitto krävs. Returfrakt i detta fall bekostas av oss.

ÖPPETTIDER
Webb-shoppen www.mobilfynd.se är öppen dygnet runt. Vi svarar på förfrågningar via e-post inom 3-5 arbetsdagar, oftast samma dag.

ORDERBEKRÄFTELSE
När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Kontrollera att allt stämmer, om något är fel eller om du undrar över något så kontakta vår kundsupport omedelbart. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med vår kundtjänst, när du kontaktar oss är det bra om du har noterat ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer (ex. 40000XXX), fakturanummer, användarnamn och namn på varan i meddelandet. Kontrollera alltid paketets innehåll och se att det stämmer överens med din orderbekräftelse.

FEL I PUBLICERING
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter som skrivits felaktigt på vår hemsida, på produkter eller i övrigt i alla andra nu förekommande och framtida medier. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och eventuella tekniska fel i webbshoppen, webbläsare eller server.

PERSONUPPGIFTER
Mobilfynd.se är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt informera dig om erbjudanden. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda särskilda kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköpsstorlek, inköpsfrekvens, inköp av visst sortiment eller vara, inköp i en viss försäljningskanal mm. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi viss kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av de uppgifter vi har sparat. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid vi åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till vår Kundservice.

ÄNDRINGAR I VILLKOREN
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på Mobilfynd.se. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp eller vid besök på Mobilfynd.se.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

ÖVRIGT
Alla försök till bedrägerier i vår verksamhet polisanmäls. Alla som registrerar sig på vår hemsida får automatiskt marknadsföringsmaterial från oss.
GDPR SWE Logistik AB driver hemsidan https://www.mobilfynd.se 

Betalningsmottagare är Glenasia AB, Organisationsnummer - 556707-1153, Box 11061, 161 11 Bromma